• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

کمک_مالی_دولت_کانادا_به_سالمندان

14می
کمک مالی دولت کانادا به سالمندان  

کمک مالی دولت کانادا به سالمندان  

دولت کانادا تا مبلغ ۵۰۰ دلار برای جبران هزینه های اضافی ناشی از کووید ۱۹ به سالمندان کانادا کمک خواهد. دب شولت(Deb Schulte)  وزیر امور سالمندان کانادا گفت:” به سالمندانی که حقوق سلامت امنیت سالمندان (OAS) دریافت می کنند ۳۰۰ دلار پرداخت شده و به سالمندانی که درآمد تکمیلی تضمین شده(GIS) دریافت می کنند، علاوه […]