• برابر با : Friday - 30 July - 2021

کمک_دولت_کبک_به_مشاغل_کوچک_طی_بحران_کووید_19

07آوریل
ابتکار دولت کبک در کمک به مشاغل استان

ابتکار دولت کبک در کمک به مشاغل استان

پس از اعلام ادامه تعطیلی مشاغل غیر ضروری در کبک تا چهارم ماه مه، وزیر اقتصاد و نوآوری گفت که این شرایط پیامدهای انسانی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. اما همین شرایط، ایجاد استراتژی تجارت الکترونیکی محلی در کبک را نیز برانگیخته است که به صورت یک پروژه اجتماعی جدید با نام “Le Panier […]