• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

کمک_داگ_فورد_به_فعالان_مردمی_در_بحران_کووید_19

13آوریل
کمک داگ فورد به فعالان مردمی

کمک داگ فورد به فعالان مردمی

داگ فورد، نخست وزیر انتاریو  او اخر هفته را در خارج از منزل بود تا به تهیه و ارسال وسایل حفاظت شخصی کمک کند. او حتی با ستاره هاکی، هایلی ویکنهایزر به نیروهای کمکی پیوست. در چند توییت، فورد عکس هایی از خودش را منتشر کرده است که جعبه های وسایل حفاظت شخصی را در […]