• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

کمبود_کادر_درمان_در_کبک

29آوریل
غیبت ۹۵۰۰ نیروی کادر درمان کبک

غیبت ۹۵۰۰ نیروی کادر درمان کبک

فرانسوا لوگو، نخست وزیر کبک می گوید ۹۵۰۰ نیروی کادر درمان استان در شبکه درمان حضور ندارند درحالی که شمار مبتلایان به کرونا رو به افزایش است. لوگو اعلام کرد تنها طی یک روز ، ۸۰۰ نفر به این تعداد اضافه شد و آمار غایبین به ۹۵۰۰ نفر رسید. این کمبود به ویژه بیشتر در […]