• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

کمبود_خلبان_در_کانادا

03ژانویه
راهکار رفع کمبود خلبان در کانادا چیست؟

راهکار رفع کمبود خلبان در کانادا چیست؟

مقامات فدرال، معتقد هستند برای رفع کمبود خلبان در کانادا تغییرات اساسی لازم است وبرنامه های موجود پاسخگوی این کمبود نیستند. راهکار پیشنهادی مقامات، بکارگیری استراتژی سایر كشورها برای رفع نیاز فزاینده کانادا به خلبان است: دولت ها و شرکای هواپیمایی هزینه های آموزش خلبانی را پرداخت کنند. این بودجه – اعم از بودجه اختصاصی […]