استقبال مردم کلگری از اسکوترهای برقی چقدر است؟

پروژه آزمایشی اسکوترهای برقی به خواب زمستانی رفته، اما طبق یک گزارش تنها طی 4 ماه تاثیر بزرگی در کاهش

Read more

ساخت دهکده ای از خانه های کوچک برای سربازان جانباز بی خانمان

یک سازمان کانادایی از طریق ساخت خانه های کوچک به دنبال کمک به سربازان جانباز بی خانمان است. بنیاد Homes

Read more