• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

کرونا_ویروس

16مارس
بانک کانادا نرخ بهره شبانه را کاهش می دهد

بانک کانادا نرخ بهره شبانه را کاهش می دهد

بانک مرکزی کانادا نرخ بهره شبانه را تا نیم درصد کاهش داده و به ۰٫۷۵ درصد می رساند. استفان پولوز، رئیس بانک مرکزی این تصمیم را ناشی از همه گیر شدن بیماری کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد دانست و افزود پایین آمدن قیمت نفت و به دنبال آن کاهش نرخ بهره در هفته گذشته […]