وارد شدن شوک کروناویروس بر پیکر اقتصاد کانادا

به گزارش Scotiabank، شیوع کروناویروس چینی می تواند به اقتصاد کانادا آسیب برساند، درست مانند بیماری سندرم حاد تنفسی(SARS) که

Read more