• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

کرسی_های_شورای_امنیت

26ژانویه
امید کانادا به کسب کرسی در شورای امنیت

امید کانادا به کسب کرسی در شورای امنیت

در شرایطی که اتاوا کارزار انتخاباتی خود در آفریقا را تسریع می کند، وزیر امور خارجه کانادا، فیلیپ شامپاین، درباره شانس کانادا برای حضور در شورای امنیت سازمان ملل در سال جاری خوش بین است. آقای شامپاین پس از سفر به مالی و مراکش در جمع خبرنگاران، انتقاد برخی از کارشناسان مبنی بر کمک های […]