• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

کتاب

27ژانویه
بریتانیایی‌ها رکورد فروش کتاب را شکستند

بریتانیایی‌ها رکورد فروش کتاب را شکستند

سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیون نسخه کتاب در بریتانیا فروخته شده است. با توجه به آمار ارائه‌شده از سوی «نیلسن بوک‌اسکن» سایت آمار بررسی آمار فروش کتاب ها، این نخستین‌بار از سال ۲۰۱۲ است که آمار فروش به این حد می‌رسد.