مرور برچسب

‌کبک ثروت سرانه انتاریو

‌کبک همچنان از نظر ثروت سرانه از استان انتاریو عقب‌تر خواهد ماند

دولت فرانسوا لوگو خود را متعهد کرده که تا سال ۲۰۲۶ شکاف بین کبک و انتاریو از نظر استانداردهای زندگی را به ۱۰٪ کاهش دهد و تا سال ۲۰۳۶ این شکاف را کاملاً از بین ببرد. به نظر می‌رسد…
ادامه مطلب ...