• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

کانادا_در_پی_کسب_کرسی_در_سازمان_ملل_متحد

12فوریه
کانادا و نروژ در پی کرسی در سازمان ملل

کانادا و نروژ در پی کرسی در سازمان ملل

هر دو کشور به دنبال پشتیبان برای کسب کرسی شورای امنیت سازمان ملل هستند. تقریباً هر جا جاستین تروودو در آدیس آبابا می رفت، نخست وزیر نروژ هم به دنبال او بود؛ روز شنبه، نخست وزیر نروژ ارنا سولبرگ دقایقی چند پس از ترودو به جلسه اتحادیه آفریقا در مورد برابری جنسیتی رسید. تصادفی نیست […]