• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

کارگران_موقت_تورنتو

06جولای
برپایی تظاهرات در تورنتو برای تغییرحقوق کارگران موقت

برپایی تظاهرات در تورنتو برای تغییرحقوق کارگران موقت

ده‌ها معترض روز شنبه در تورنتو، در خارج از دفتر وزیر مهاجرت جمع شدند و از دولت فدرال خواستند تا به ساکنان موقت در این کشور حقوق بیشتری اعطا شود. حقوقی که ساکنان دائم هم از آن برخوردار هستند. سیدحسن، مدیر اجرایی یکی از گروه‌هایی که این اعتراض را ترتیب داده اند، گفت: «نخست وزیر […]