• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

کارهای_غیر_رسمی_کانادا

05نوامبر
مرکز آمار کانادا: یک میلیون کانادایی ۵۰ ساعت در هفته کار می کنند

مرکز آمار کانادا: یک میلیون کانادایی ۵۰ ساعت در هفته کار می کنند

بر اساس یک بررسی آماری جدید بیش از یک میلیون کانادایی بیشتر از یک شغل داشته و به طور متوسط ۵۰ ساعت در هفته کار می کنند. بر اساس این گزارش تعداد افرادی که در چندین کار مشغول هستند از سال ۱۹۷۸ تقریبا دو برابر شده و در دهه ۸۰ به سرعت افزایش یافته و […]