• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

چه_کشورهایی_واکسن_فایزر_را_تایید_کردند

13دسامبر
چه کشورهایی واکسن فایزر را تایید کرده‌اند؟

چه کشورهایی واکسن فایزر را تایید کرده‌اند؟

تاکنون شش کشور استفاده اضطراری از واکسن فایزر را تایید کرده‌اند برخی از کشورها تاکنون استفاده اضطراری از واکسن فایزر را تایید کرده‌اند. آمریکا جدیدترین کشور در فهرست کشورهایی است که استفاده اضطراری از این واکسن کروناویروس را تایید کرده است. انگلیس انگلیس اولین کشور غربی بود که استفاده اضطراری از واکسن را تایید کرد […]