• برابر با : Friday - 30 July - 2021

چهارشنبه_خاکستر

17فوریه
۱۷ فوریه، چهارشنبه خاکستر

۱۷ فوریه، چهارشنبه خاکستر

«چهارشنبه خاکستر» یا «چهارشنبه توبه» اولین روز از چهل روز روزه داری مسیحیان کاتولیک است و ۴۶ روز تا «عید پاک» فاصله دارد. از آن جایی که به «عید پاک» وابسته است، هر سال در تاریخ متفاوتی رخ می‌دهد و مردم در آن روزه می‌گیرند.