• برابر با : Monday - 14 June - 2021

چشم_انداز_معادن_قرن_21_کانادا

02آوریل
تلاش برای تحقق چشم انداز معدن قرن ۲۱

تلاش برای تحقق چشم انداز معدن قرن ۲۱

برنامه کانادا برای مواد معدنی و فلزات  (PCMM) نقطه عطفی در تاریخ معدن کشور است که چشم انداز جدیدی را برای استخراج معادن ارائه می دهد. این برنامه به کانادا کمک می کند تا از فرصت هایی که در طول این قرن بدست آورده به سود نسل های آینده استفاده کند. اولین برنامه PCMM برای […]