• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

چالش_فاصله_اجتماعی_برای_نابینایان

19آوریل
فاصله گیری اجتماعی، چالشی برای نابینایان و کم بینایان

فاصله گیری اجتماعی، چالشی برای نابینایان و کم بینایان

فاصله گیری اجتماعی اقدام ساده ای برای افراد نابینا و کم بینا نیست. دستورالعمل رعایت فاصله گیری اجتماعی در برخی مواقع مانعی برای دسترسی آن ها به خدمات ضروری خود با همراهی یک راهنما می شود. بنیاد INCA، که به ارائه خدمات برای نابینایان و کم بینایان کانادا می پردازد در نامه ای سرگشاده در […]