• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

چالش_شهرداری_ها_برای_مقابله_با_سیلاب_در_کانادا

31مارس
چالش شهرداری ها برای مقابله با سیل بهاری

چالش شهرداری ها برای مقابله با سیل بهاری

بهار های گذشته بسیاری از شهرها در معرض سیل قرار گرفتند، امسال نیز ممکن است با بارش های بهاری، این شهرها دوباره دچار بحران ناشی از سیل در قلب بحران بزرگتری چون کرونا شوند که این برای شهرداری ها چالش سختی خواهدبود.   در دو سال گذشته شهر پونتیاک با تقریباً ۶۰۰۰ سکنه چندین بلایای طبیعی […]