ماکسیم برنیر رهبر حزب مردم کانادا می گوید مرزها را دیوار می کشد

رهبر حزب مردم کانادا گفته است در صورت پیروزی در انتخابات قصد دارد تعداد ورود مهاجران و پناهندگان به کشور

Read more
khabarcanada

FREE
VIEW