• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

پرورش_اسب

06آوریل
بچه‌گانه با اسبتان حرف بزنید

بچه‌گانه با اسبتان حرف بزنید

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «ژورنال دو مونترال»، نتایج تحقیقاتی که در فرانسه انجام شده نشان می‌دهد که اگر با لحن کودکانه با اسب‌ها حرف بزنیم توجه بیشتری نشان می‌دهند و منظور ما را بهتر می فهمند.