انتاریو: آیا باید به پرستاران اجازه تجویز دارو داد؟

دولت انتاریو به دنبال بازخورد عمومی در مورد پیشنهادی است که به پرستاران رسمی امکان تجویز داروهای خاص از جمله

Read more

استراتژی پرستاران رسمی نیوبرانزویک

این استراتژی خواستار جذب فعال پرستاران از کشورهایی است که دارای استانداردهای حرفه ای مشابه هستند گزارش جدید دولتی می

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com