• برابر با : Friday - 23 April - 2021

پایان_کار_مجله_Voir

08ژوئن
پایان راه برای مجله فرهنگی Voir

پایان راه برای مجله فرهنگی Voir

مدیریت مجله “Voir” روز جمعه به کارکنان خود اعلام کرد که دفتر مجله در حال تعطیلی است و شروع فعالیت مجدد مجله که برای ماه سپتامبر برنامه ریزی شده بود، ملغی اعلام شد. از اواسط ماه مارس و از هنگامی که زندگی فرهنگی به دلیل بیماری همه گیر کووید-۱۹ متوقف شد، فقط یک کارمند مقالات […]