• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

پارک_بیودوم

30آگوست
بازگشايي پارک بیودوم مونترال

بازگشايي پارک بیودوم مونترال

پس از دو سال وقفه جهت بازسازی، سرانجام «پارک بیودوم» در پایان ماه آگوست درهای خود را دوباره خواهد گشود. هنوز مراحل نوسازی به طور کامل تمام نشده است و به محض بازگشايي، بازدید مجموعه را از دست ندهید که ارزش تماشا كردن دارد.   مجموعه ««Space for Life، «پارک بیودوم مونترال»، گلخانه، موزه حشرات […]