• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

ویکتور_هوگو

26فوریه
هوگو، صدای بینوایان عاشق

هوگو، صدای بینوایان عاشق

از آدمی که به عنوان یک سیاست‌مدار در مجلس ملی کشور فعالیت می کند و در عین حال با قلمش به وضعیت جامعه‌اش می‌تازد، کمی بعید به نظر می‌رسد چنان عاشق‌پیشه هم باشد که مکتب «رمانتیسیم» در ادبیات را پایه ریزی کند.