• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

ویزا

24می
دولت کانادا شرکت های هواپیمایی را مجبور به پذیرایی از مسافران و پرداخت ۱۰۰۰ دلار در صورت تاخیر کرد

دولت کانادا شرکت های هواپیمایی را مجبور به پذیرایی از مسافران و پرداخت ۱۰۰۰ دلار در صورت تاخیر کرد

طبق قانون جدید که از ۱۵ جولای ۲۰۱۹ اجرایی می شود اگر شرکت هواپیمایی بیش از ظرفیت هواپیما بلیط فروخته باشند و مجبور به رد مسافر و عدم پذیرش آن شوند، مسافر می تواند تا سقف ۲۴۰۰ دلار از آن ها خسارت دریافت کند و همچنین باید در صورت مفقود شدن یا آسیب دیدن بار، […]