• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

ویروس_جهش_یافته

21ژانویه
واکسن کرونا باید به‌روز سانی شود

واکسن کرونا باید به‌روز سانی شود

محققان دریافتند واکسن‌های ضدکرونا برای مبارزه با انواع کرونای جهش یافته باید به روز رسانی شوند.