• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

وقت_واکسیناسیون

05آوریل
انتاریویی‌ها به این سایت سر بزنید
«getvaccinedontario.com»

انتاریویی‌ها به این سایت سر بزنید

سایتی برای راهنمای انتاریویی‌هایی ایجاد شده است که قصد رزرو وقت واکسیناسیون دارند به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «نارسیتی»، وب‌سایت جدیدی جهت کمک به متقاضیان ثبت نام برای واکسیناسیون در انتاریو توسط یکی از ساکنان تورنتو ایجاد شده است.