آنچه در انتظار فرودگاه ها خواهد بود!

فرودگاه ها شاهد افت مسافر در سراسر کشور هستند. بقای آنها به حمایت شدید دولت بستگی دارد. به گفته مهران

Read more
khabarcanada

FREE
VIEW