• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

وضعیت_خانه_های_مراقبت_انتاریو

28می
گزارشی که اشک داگ فورد را هم درآورد!

گزارشی که اشک داگ فورد را هم درآورد!

داگ فورد در واکنش به گزارش ناگوار از خانه های مراقبت انتاریو احساساتی شد. نیروهای مسلح کانادا (CAF) در چندین خانه مراقبت طولانی مدت (LTC) در این استان، موارد سوءاستفاده و بی توجهی یافته اند. فورد این یافته ها را مایه دلشکستگی خواند.   CAF گزارش خود را که متمرکز بر پنج LTC در استان […]