• برابر با : Monday - 12 April - 2021

وضعیت_بحرانی_جمعیتی

05آگوست
استراتژی پرستاران رسمی نیوبرانزویک

استراتژی پرستاران رسمی نیوبرانزویک

این استراتژی خواستار جذب فعال پرستاران از کشورهایی است که دارای استانداردهای حرفه ای مشابه هستند گزارش جدید دولتی می گوید، حضور پرستاران آموزش دیده ی بین المللی برای رفع کمبودهای احتمالی در سیستم مراقبت های بهداشتی نیوبرانزویک ضروری است. استخدام پرستاران دارای تحصیلات بین المللی (IEN) یکی از چهار مورد به اصطلاح «اقدامات عملی» […]