• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

وسایل_نقلیه_الکتریکی_کانادا

25فوریه
جا ماندن خودروسازان کانادایی از قافله جهانی

جا ماندن خودروسازان کانادایی از قافله جهانی

طبق تحلیل های صورت گرفته در زمینه رشد تولیدات جهانی وسایل نقلیه برقی، خودروسازان کانادایی باید ظرفیت های تولید وسایل نقلیه برقی را سرعت بخشند. براساس گزارش های جدید، صنعت خودروهای بنزینی کانادا با خطرات جدی انتقال جهانی به وسایل نقلیه برقی روبرو است و ممکن است به زودی مشاغل مربوط به این صنعت را […]