• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

وزیر_کشاورزی

18آگوست
کمک ۱،۷۵ میلیارد دلاری اتاوا  بابت جبران زیان وارده به تولید کنندگان لبنیات

کمک ۱،۷۵ میلیارد دلاری اتاوا بابت جبران زیان وارده به تولید کنندگان لبنیات

این کمک در جهت جبران زیان سهم بازار ناشی از توافقنامه های تجارت آزاد با اروپا و کشورهای منطقه پاسیفیک است. مری کلود- بیبو وزیر کشاورزی اعلام کرد دولت با پرداخت ۱،۷۵ میلیارد دلار طی ۸ سال آینده زیان وارده بر تولید کنندگان لبنیات در کانادا که سهم بازارهای داخلی را در نتیجه توافقنامه های […]