• برابر با : Friday - 23 April - 2021

وزیر_مهاجرت_کبک

09نوامبر
رد درخواست اقامت دائم یک دانشجو در کبک به دلیل انگلیسی بودن پایان نامه

رد درخواست اقامت دائم یک دانشجو در کبک به دلیل انگلیسی بودن پایان نامه

درخواست مهاجرت یک شهروند فرانسوی برای اقامت دائم در کبک به این دلیل که یک فصل از رساله دکتری او به انگلیسی نوشته شده، رد شد. امیلی دوبوآ پس از تکمیل رساله دکتری در دانشگاه فرانسوی زبان لاوال در کبک، برای اقامت در این استان اقدام کرد. وزارت مهاجرت با ارسال نامه ای به او […]