• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

وزیر_مهاجرت

28جولای
انجمن کانون وکلای کانادایی برنامه ی مهاجرت دولت کبک را به عدم شفافیت محکوم می کند

انجمن کانون وکلای کانادایی برنامه ی مهاجرت دولت کبک را به عدم شفافیت محکوم می کند

انجمن کانون وکلای کانادایی (Association du Barreau canadien) می گوید سیستم دستیابی به اقامت دائم در کبک باید « تسهیل کننده باشد، نه اینکه مبهم و غیر قابل پیشبینی.» بخش کبک انجمن کانون وکلای کانادایی (ABC-Québec)، عدم شفافیت و انسجام دولت فرانسوا لوگو را در موضوع مهاجرت محکوم می کند. ABC-Québec گزارشی را برای کمیسیون […]

25جولای
بیانات وزیر کشاورزی در رابطه با برنامه ی مهاجرتی بخش غذا و کشاورزی (The Agri-Food Immigration Pilot)

بیانات وزیر کشاورزی در رابطه با برنامه ی مهاجرتی بخش غذا و کشاورزی (The Agri-Food Immigration Pilot)

کانادا متعهد شده است تا بهترین استعدادهای سراسر دنیا را جذب کند تا کمبودهای بازار کار و مهارت را رفع کند، اقتصاد محلی را به جنبش وا دارد، و مشاغل طبقه ی متوسط را در جوامع سراسر کانادا ایجاد و حمایت کند که به نفع تمام اهالی کانادا خواهد بود. کلود بیبو، وزیر کشاورزی و […]