• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

وزیر_بهداشت_کبک

06آوریل
برخورد با ناقضان مقررات بهداشتی

برخورد با ناقضان مقررات بهداشتی

وزیر بهداشت و خدمات اجتماعی با تأکید بر لزوم مداخله قاطع در راستای کنترل گسترش ویروس‌های جهش یافته، از مراکز بهداشت منطقه‌ای می‌خواهد تا در امر تعطیلی ناقضان دستورالعمل‌ها بهداشتی، دریغ نکنند.

15اکتبر
کبک قصد دارد اختیارات بیشتری به پرستاران متخصص بدهد

کبک قصد دارد اختیارات بیشتری به پرستاران متخصص بدهد

هشت ماه پس از اینکه دنیل مک کان وزیر بهداشت کبک طرحی مبنی بر دادن قدرت و اختیارات بیشتر به پرستاران متخصص اعلام کرد، لایحه ای را در مجلس ملی ارائه کرد تا این طرح عملی شود. لایحه ۴۳ پس از تصویب به پرستاران متخصص امکان تشخیص شرایط خاص را می دهد که طی آن، […]