• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

وزیر_امور_خارجه_کانادا

02مارس
وزیر امور خارجه در اروپا به دنبال چیست؟

وزیر امور خارجه در اروپا به دنبال چیست؟

وزیر امور خارجه کانادا اعلام کرد، برای گفتگو در مورد روابط نزدیک و اولویت های مشترک  کانادا با سه کشور لتونی، اوکراین و لهستان و مقابله با تهدیدات منطقه  قصد سفر به این سه کشور را دارد. فرانسو-فیلیپ شامپین، وزیر امور خارجه، در ماه مارس به سه کشور اروپای شرقی سفر خواهد کرد.  وی از […]