• برابر با : Friday - 23 April - 2021

وزارت_بهداشت_کبک

27مارس
دعوت کبک از افراد با تجربه در حوزه بهداشت

دعوت کبک از افراد با تجربه در حوزه بهداشت

در میان تشدید وضعیت اضطراری بهداشت عمومی و تلاش های زیاد برای پیشگیری از گسترش کوروناویروس، مقامات بهداشتی دستورالعمل های بهداشتی را منتشر کردند که به گفته آن ها می تواند جان افراد را نجات دهد. هدف همه این ها کاهش آمار مبتلایان و اطمینان از زیرساخت های مراقبت های بهداشتی استان است. وزارت بهداشت، […]