• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

ورود_رایگان_به_پارک_های_ملی_کبک

06ژانویه
 ورود رایگان به پارک های ملی کبک؟!

 ورود رایگان به پارک های ملی کبک؟!

برای چهارمین سال پیاپی، انجمن مؤسسات تفریحی فضای باز کبک (Sépaq ) به مناسبت Journée d’Hiver، هزینه ورود به ۱۴ پارک ملی در کبک را رایگان اعلام کرد. در مجموع ۱۴ پارک ملی، Camp Mercier, the Station touristique Duchesnay, and the Centre touristique du Lac-Simon درهای خود را به صورت رایگان به روی عموم باز […]