• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

ورزش_زنان_کانادا

07مارس
کانادا زنان تازه وارد را  تشویق به ورزش می کند

کانادا زنان تازه وارد را تشویق به ورزش می کند

زنان مهاجر حضور کمرنگی در ورزش کانادا دارند و انجمن های مختلف در سراسر کشور سعی در تغییر این وضعیت دارند. انجمن های اجتماعی مختص تازه واردان خدمات متنوعی را به مهاجران ارائه می دهند از جمله برنامه های ورزشی که متناسب با زنان تازه وارد است. شرکت در یک رشته ورزشی جدید یا فعالیت […]