• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

ورزش

29مارس
آیا هنگام ورزش ماسک بزنیم؟

آیا هنگام ورزش ماسک بزنیم؟

از زمان شروع همه گیری کرونا، سازمان بهداشت جهانی (WHO) توصیه کرده است به هنگام ورزش از ماسک استفاده نشود، زیرا عرق شما ممکن است تنفس را دشوار کرده و رشد میکروارگانیسم‌ها را تقویت کند.