مرور برچسب

ورزشکاران_روس

روسیه خواستار نگاه یکسان به همه ورزشکاران دنیاست

به گزارش خبرکانادا، کمیته المپیک روسیه همچنان به موضع قاطع خود پایبند است که ورزش تحت هر شرایطی باید خارج از سیاست باشد و ورزشکاران نباید به عنوان گروگان برای دستیابی به اهداف…
ادامه مطلب ...