• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

واگذاری_چهار_بندر_به_کبک

02آوریل
کبک صاحب چهار بندر در شرق می شود

کبک صاحب چهار بندر در شرق می شود

اتاوا چهار بندر استراتژیک در منطقه را که در حمل و بارگیری مواد اولیه و ایجاد توربین های بادی پر اهمیت هستند و همچنین پایگاه کشتی های کروز می باشند را به دولت کبک واگذار کرد. روز دوشنبه اتاوا بنادر ریموسکی، ماتان، گاسپه و کاکونا را به دولت کبک واگذار کرد. مدیریت آن ها به […]