• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

واگذاری_شبکه_وی_به_بل_کانادا

07آوریل
واگذاری شبکه V به شرکت بل کانادا

واگذاری شبکه V به شرکت بل کانادا

کمیسیون رادیو و تلویزیون و ارتباطات کانادا ((CRTC طی تصمیمی اعلام کرد که شرکت بل کانادا می تواند کانال فرانسه زبان V را بخرد.   بل یک شبکه فرانسوی به سهام خود خواهد افزود. این شرکت چراغ سبزی برای خرید شبکه تلویزیونی V دریافت کرد. تصمیم کمیسیون رادیو و تلویزیون و ارتباطات کانادا (CRTC) روز […]