• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

واکسیناسیون_در_انتاریو

16مارس
چگونگی رزرو وقت واکسیناسیون در انتاریو

چگونگی رزرو وقت واکسیناسیون در انتاریو

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «نارسیتی»، برنامه جدید رزرو وقت برای واکسیناسیون کرونا در انتاریو از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 15 مارس فعال شده است.