• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

واکسیناسون

07آوریل
راهنمای فارسی نحوه ثبت نام واکسیناسیون

راهنمای فارسی نحوه ثبت نام واکسیناسیون

واجدین شرایط دریافت واکسن در بریتیش کلمبیا حتما به سایت استانی رجوع کنند به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «صفحه فارسی سایت استانی بریتیش کلمبیا»، ثبت نام برای واجدین شرایط دریافت واکسن از صبح روز 6 آوریل 2021 شروع شده است.