• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

وانتیلاتور

03آوریل
فناوری‌هایی که در دوران کرونا پیشرفت کردند

فناوری‌هایی که در دوران کرونا پیشرفت کردند

درست است که شیوع جهانی بیماری کرونا زندگی میلیاردها نفر را در  سرتاسر جهان مختل کرده است، اما باعث پیشرفت سریع برخی فناوری‌ها شده و صاحبان بعضی صنایع را به ثروت‌های بزرگ رسانده است.