• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

هوای_تابستان_2020_کانادا

14می
سراسر کانادا با باران به استقبال تابستان می رود!

سراسر کانادا با باران به استقبال تابستان می رود!

هواشناسی کانادا برای تابستان ۲۰۲۰، آغاز فصلی با بارش شدید باران در سراسر کشور پیش بینی می کند. البته یک منطقه از کشور از این باران مستثنی خواهد بود. طبق پیش بینی های Farmer`s Almanac، این منطقه قلمروهای شمال غرب است. محیط زیست کانادا تابستانی با بارش و دمای بیش تر از میانگین را پیش […]