• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

هواي_تورنتو_در_سپتامبر

02سپتامبر
تورنتو خنك مي‌شود

تورنتو خنك مي‌شود

تورنتو پس از ژوئن و آگوستي گرم، سرانجام کمی خنک و بارانی مي‌شود. سازمان پیش‌بینی آب و هوا، هواي سردتري را برای اوایل ماه سپتامبر در تورنتو پيش‌بيني مي‌كند. انتظار مي‌رود از روز چهارشنبه هواي تورنتو خنك‌تر ‌شود. به پيش‌بيني « Weather Network» هوا در روز چهارشنبه به ۱۷ درجه سانتیگراد مي‌رسد که یک درجه […]