• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

هنرمندان

24فوریه
هنرمندان ایرانی هم باید مالیات بپردازند

هنرمندان ایرانی هم باید مالیات بپردازند

مجلس ایران تصویب کرد هنرمندان با درآمد بالاتر از ۲۰۰ میلیون موظف به پرداخت مالیات هستند به گزارش «خبرکانادا» به نقل از «سینمادیلی» پرداخت مالیات برای فعالیت‌های سینمایی و هنری که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان کسب درآمد دارند، به تصویب مجلس ایران رسید.